Dyrektor HR

Przez dział HR w firmie przepływają nieustannie informacje o już zatrudnionych pracownikach, a także kandydatów aplikujących na wolne stanowiska. Wobec tego wszystkiego co zostało pozyskane w procesie rekrutacji obowiązuje ochrona danych osobowych, niezależnie od formy, w jakiej są gromadzone i przetwarzane – tradycyjnej lub elektronicznej.

Wszelkie nośniki informacji czy dokumenty, potwierdzające należytą dbałość o przetwarzanie danych osobowych powinny zostać udostępnione za każdym razem, gdy w firmie prowadzona jest kontrola GIODO. Sprawny przebieg takiej kontroli uzależniony jest często od efektywnej współpracy kontrolowanego organu z inspektorem GIODO.