Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty - rekrutacja

Aktualności, Aktualności prawne, Ustawa o systemie oświaty

Celem projektu ustawy jest wprowadzenie jednolitych zasad rekrutacji do placówek oświatowych.

Do przedszkoli w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci mieszkańców gminy. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy niż liczba dostępnych miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie rekrutacyjne. Kryteriami będą m.in.: niepełnosprawność, pochodzenie z rodziny wielodzietnej. Na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez gminę, z tym, że obligatoryjnie będą przyjmowane dzieci pracujących zawodowo rodziców (lub rodzica).

W przypadku pozostałych placówek oświatowych nie przewiduje się dużych zmian w zakresie rekrutacji.

Do ustawy dodana zostanie procedura przeprowadzenia rekrutacji, w tym procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia kandydata oraz zasad ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.

Redakcja

Napisz komentarz

Projekt i realizacja stronazprojektu
Subskrybuj artykuly (RSS) Subskrybuj komentarze (RSS) Zaloguj