Rozporządzenie o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu… - tekst ujednolicony na dzień 1 września 2009 roku

Aktualności, Aktualności prawne, Nauczanie i ocenianie

Tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2007/83/562, z późn. zm.) w formacie PDF.

Tekst ujednolicony rozporządzenia uwzględnia ostatnią nowelizację wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. 2009/141/1150).

Tekst, ze stanem prawnym na dzień 1 września 2009 r., w formacie pdf do pobrania i wydrukowania znajduje się w zakładce ?Pobierz? - “Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów i słuchaczy”

Redakcja

Napisz komentarz

Projekt i realizacja stronazprojektu
Subskrybuj artykuly (RSS) Subskrybuj komentarze (RSS) Zaloguj